За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Цени за езикови курсове


Английски Език

Английски език Beginner ниво 70 учебни часа – 270 лв.
Английски език 1-во ниво 80 учебни часа – 299 лв.
Английски език 2-ро ниво 80 учебни часа – 330 лв.
Английски език 3-то ниво 80 учебни часа – 360 лв.
Английски език 4-ро ниво 100 учебни часа – 390 лв.
Английски език 5-то ниво 100 учебни часа – 430 лв.
Бизнес английски 50 учебни часа – 280 лв.
Разговорен английски с Бернард Стоукс 30 учебни часа – 200 лв.

Немски Език

Немски език първо ниво – 260 лв.
Немски език второ ниво – 280 лв.
Немски език трето ниво – 300 лв.
Немски език четвърто ниво – 330 лв.

Френски Език

Френски език първо ниво – 260 лв.
Френски език второ ниво – 280 лв.
Френски език трето ниво – 300 лв.
Френски език четвърто ниво – 330 лв.

Италиански Език

Италиански език първо ниво – 260 лв.
Италиански език второ ниво – 280 лв.
Италиански език трето ниво – 300 лв.
Италиански език четвърто ниво – 330 лв.
Италиански език пето ниво – 360 лв.

Испански Език

Испански език първо ниво – 260 лв.
Испански език второ ниво – 280 лв.
Испански език трето ниво – 300 лв.
Испански език четвърто ниво – 330 лв.

Руски Език

Руски език първо ниво – 260 лв.
Руски език второ ниво – 280 лв.
Руски език трето ниво – 300 лв.
Руски език четвърто ниво – 330 лв.

Гръцки Език

Гръцки език първо ниво – 260 лв.
Гръцки език второ ниво – 280 лв.
Гръцки език трето ниво – 300 лв.
Гръцки език четвърто ниво – 330 лв.