За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Учебни системи – Италиански език


Progetto Italiano 1

Първа част А1
Курсистите се научават да се представят, да искат и получават информация, да описват предмети и хора, да се съгласяват и отхвърлят предложения.
Лексиката заложена в това първо ниво е свързана с ежедневни ситуации, хранене, представяне, човек и тяло, физически измерения на времето ( дата, час, година), семейство, пътуване Разглеждат се минало, сегашно и бъдеще време.

Втора част А2
Развиват се поставените теми в първата част на учебника. Допълва се лексиката с емоционални състояния, облекло, телевизия, ходене на пазар и даване на указания и съвети.

 

 

Progetto Italiano 2

Първа част В1

Учебната система е по-комуникативна и е насочена към усъвършенстване именно на тези умения, слушане с разбиране, четене с разбиране и водене на разговор.
Темите заложени в тази втора книга са на спортна, културна, историческа, икономическа и музикална тематика.
В този учебник се появява лексика свързана с гореспоменатите области: професии, терминология от финансовата сфера- банки, терминология от административната и бизнес среда- писане на писма, искане на информация и др.
За повече информация, може да се свържете с нас.