За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Учебна система – Испански език


Nuevo Ven 1 (A1/A2)
Този учебник се състои от 15 урочни единици, които се разделят А1 ( 1-7 урок) и А2 ( 8-15 урок). Това е една изклюително комуникативна система, ориентирана към бързото напредване в езика. Темите в учебника са ежедневни и интересни ( хранене, облекло, времето, ежедневни ситуации). Усвояват се сегашно, бъдеще и минало време.
Текстовете в учебника са за историята, обичаите и културата на Испания и Латинска Америка.

Nuevo Ven 2 (B1/B1+)
Този учебник се състои от 15 урочни единици, които се разделят В1 ( 1-7 урок) и В1+ ( 8-15 урок).
В тази част на учебника се усвояват заповедни и условни форми на изразяване, изразяване на съмнения и желания, даване на съвети. Текстовете тук вече са откъси от художествени произведения и диалози на съвременна тематика. Разглеждат се правилата за пунктуация , ударения и непряка реч.

Nuevo Ven 3 (B2/B2+)
Тази трета част разглежда теми за околната среда, правосъдието и др.
Този учебник се състои от 12 урочни единици.
За повече информация, може да се свържете с нас.