За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Езикови курсове – Френски Език


Echo е метод за изучаване на френски език от малки и големи.

Echo А1

Всяка урочна единица има за цел адаптиране към някакъв контекст и ситуациите свързани с него. Набляга се на граматиката (спрежение на глаголи, особености свързани с различните видове местоимения, наречия и др.) Също така се обогатява речника (учащият се запознава с различни синоними, антоними и теми свързани с нашето ежедневие). Ето и най-голямото предимство- възможност за утвърждаване на писмените и комуникативни умения чрез различни диалози и текстове.

Echo А2

Тази книга предлага по-задълбочено изучаване на цялата граматика ( набляга се на многообразието на времената във френския език и техните особености, всички видове местоимения, наречия и изрази). Това ниво спомага за обогатяване на речника в сферата на работата, образование, администрация, политика, преса, както и усъвършенстване на писмените умения.
Учебника предлага писмени упражнения, редактиране на текстове, четене с разбиране. Накрая на всяка единица учащия се преминава тест за проверка на усвоените знания и умения.