За контакти с езиков център Полиглот 02 981 59 45, 0879 039 860
Представи си, че откриеш вълшебната лампа на Аладин и от нея изскача всемогъщ дух. Искаш да ти изпълни всички желания, но уви не говориш арабски. Какво правиш?! Учиш чужди езици в Езиков център "Полиглот"!

Английски език – учебни часове


Английски език с Езиков център Полиглот се учи в 5 нива с учебната система New English File на Oxford:

  • А1 (първо ниво) – 80 учебни часа
  • А2 (второ ниво) – 80 учебни часа
  • В1 – 80 учебни часа
  • В2 – 100 учебни часа
  • C1 – 100 учебни часа